1. Pravočasna proizvodnja in dostava

Pripravite vsa naročila v vaši proizvodnji. To vam omogoča, da vidite, kako visoka je izkoriščenost vsakega polja, kdaj in kje se obdeluje naročilo ter ali so možna dodatna naročila s fiksno dostavo.

2. Načrtovanje kriterijev za optimalno uporabo

Vse od dostave ali nazaj, proste zmogljivosti, ki jih določite v svojem operativem programu, kot je to potrebno za vsako proizvodnjo na začetku. Prilagodljivo se odzivate na razpoke in se izogibate morebitnim ozkim grlom v proizvodnji.

3. Vsi materiali so vedno pravočasni.

Z načrtovanjem proizvodnje lahko naročite material, ki se zahteva od vseh nedokončanih opravil, do neposrednega začetka proizvodnje. Po eni strani je vse točno in na voljo; drugič pa pomaga ohranjati majhnost shranjevanja.

4. Z isto opremo ravnajte z več naročili.

Optimalna izraba obstoječih virov zaokroži več naročil iz iste opreme. Tako ste hitrejši v proizvodnji in lahko odpravite nepotrebne drage naložbe v osebje in stroje.